Franslate.me

Build vocabulary with the most-used words in the language.

French

Beginner - Learn the 100 most common mots in the French language.

Intermediate - Etudiez the 1000 most common mots de la langue française.

Advanced - Apprenez les dix mille mots les plus courants de la langue française.

German

Beginner - Learn the 100 most common Wörter in the German language.

Intermediate - Lernen the 1000 most common Wörter in der Sprache Deutsch.

Advanced - Lernen Sie die zehntausend häufigsten Wörter in der Sprache Deutsch

Polish

Beginner - Learn the 100 most common słowa in the Polish language.

Intermediate - Dowiedz się the 1000 most common słowa w języku polskim

Advanced - Poznaj dziesięć tysięcy najczęstszych słów w języku polskim

Russian

Beginner

Intermediate

Advanced

Spanish

Beginner

Intermediate

Advanced